Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija je nakon sprovedenog prvog (junskog) konkursnog roka za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2017/2018.god. upisala ukupan broj utvrđen Dozvolom za rad, tj. ukupno 45 (četrdesetipet) studenata.

Škola neće imati drugi (septembarski) upisni rok.