Prijava ispita za aprilski ispitni rok školske 2017/2018 godine obaviće se 28., 29. i 30. marta 2018. god. od 12 do 14 časova.

Aprilski ispitni rok školske 2017/2018 godine počinje 10. aprila i završava se 13. aprila 2018. god. po naknadno utvrđenim terminima.