U okviru projekta Art Neigboroyouth u kom VŠLPU učestvuje kao associated partner, rukovodilac tog projekta sa univerziteta Limburg Luven iz Belgije je inicirao povezivanje naše škole sa njihovim slovenačkim partnerom – NGO Epeka Maribor.

Epeka je pozvala VŠLPU da od 07.04.-10.04.2016. predstavnici škole prisustvuju radnoj sesiji u okviru Art Niighboroyouth Slovenija.

Projekat ArtNeighboroyouth  je umetnost u otvorenom prostoru kojom mladi ljudi prave svojevrsnu mapu umetničkog rada, preko potrebnog urbanom prostoru. Naš student Igor Đipalo je uzeo učešće u slovenačkom delu ovog projekta i njegov rad je ocenjen kao veoma uspešan.

Sledeći međunarodni sastanak u okviru projekta Art Neighboroyouth je zakazan za početak jula, takođe u Mariboru.