U okviru projekta Art Neigboroyouth u kom VŠLPU učestvuje kao pridruženi član, predstavnici škole su učestvovali u radnoj sesiji koja se održala u Mariboru 03-07.-06.07.2016. godine.

Pored članova VŠLPU i spoljneg saradnika iz Srbije, sastanku u Mariboru su prisutvovali i predstavnici Univerziteta Luven Limburg iz Belgije, Evropske konfedracije klubova mladih (Brisel), nevladine organizacije EPEKA iz Slovenije, nevladine organizacije KRUG iz Bugarske.

Tokom dvodnevne sesije su predstavjeni projekti zemalja učesnica, utvrđene kontrolne tačke za osiguranje kvaliteta dosadašnjeg toka projekta, usaglašena dokumentacija i kreirana zajednička mapa daljeg toka projekta.

Tokom predstavjanja projekata, najpre je pohvaljen nastup predstavnika naše škole, studenta Igora Đipala, na slovenačkom Art Neigboryouth projektu od 07.04. do 10.04.2016.

Izlaganje profesora Željka Lončara i saradnika škole Emili Radosavljević o zajedničkom projektu Bricolage, ostvarenom kroz saradnju VŠLPU i Urban Incubatora, izazvalo je posebnu pažnju kao izvanredan primer saradnje škole i organizacije mladih.