Obaveštenje o upisnoj budžetskoj kvoti za prvu godinu studija možete skinuti ovde.