Na online događaju CGAcademy – Emerging talents 18.5.2021. Dr um Miodrag
Krkobabić će predstaviti studijske programe ODSEKA ZA UMETNOST I DIZAJN,
VŠLPUSS/BAPUSS i učestvovati na panelu sa predavnjem na temu – zašto su
tradicionalne umetničke veštine neophodne artistima u industriji zabave
i kako se zapravo na tradicionalnim veštinama grade digitalne, kao novi
alat u umetničkom izražavanju.

https://cgabelgrade.com/