Obaveštavaju se kandidati koji upisuju prvu godinu školske 2020/21.g. da se prilikom upisa mogu učlaniti u Zdravstveno potporno udruženje studenata (ZPU). ZPU sredstva od članarine koristi za pomoć materijalno i zdravstveno ugroženim studentima (smeštaj i ishrana u studentskim domovima, besplatna putovanja, odmori, rehabilitacije, lečenja…); organizovanje dotiranih letovanja i zimovanja; studentske ekskurzije i drugo.

Članarina iznosi 400,00 dinara za školsku 2020/21.g. i plaća se u gotovini u Školi prilikom upisa.