Dinamika izvođenja nastave i kalendar aktivnosti za 2017-2018