Održaće se dana 24.12.2016.god. u 12,00 časova u prostorijama škole, ulica Pante Srećkovića br.2 u Beogradu.