Odsek za umetnost i dizajn u okviru festivala FOKUS 22 organizuje radionice 9. aprila 2022. od 11-16h kada ćete imati prilike da se upoznate na nastavnicima Odseka, planom i programom studija kao i da učestvujete u praktičnom radu kroz radionice, u prostorijama Odseka u ulici Pante Srećkovića br. 2.

Prijava traje do 8. aprila 2022. u 10.00 h.