Anja Marčetić, dizajnerka enterijera i scenogarfkinja, gostovala je 29.03.2024. godine na predmetiu Portfolio, na studijskom programu Dizajn enterijera i održala predavanje na temu Tehnike prezentacije idejnog projekta dizajna enterijera. Prikazala je studentima nekoliko svojih projekata i objasnila tehnike koje koristi za precizan i pregledan prikaz tehničkog sadržaja elaborata.