U nastavku se nalaze detaljne informacije o Info kursu #2.
Datum održavanja INFO KURSA #2 – 14. i 15. maj 2022.
Prijave – do 13. maj 2022. do 12h
*Prijavu možete obaviti lično u Studentskoj službi svakog radnog dana od 10-14h, zakljčno sa 13. majem do 12h.
 
Dokaz o uplati upload-ovati na dnu forme, iskljucivo kao sliku (.jpg) ili .pdf format!
Naknadu za pohađanje Informativnog kursa u visini od 6.000 dinara uplatiti na
– Primalac: Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija
  Odsek za umetnost i dizajn
– Žiro račun škole: 840-0000002105666-61
– Šifra plaćanja: 189
– Poziv na broj: 333-51ime prezime kandidata