U nastavku se nalaze detaljne informacije o Info kursu #2.

 Datum održavanja INFO KURSA #2 – 11. i 12. maj 2024. 
 Prijave – do 9. maja 2024. do 12h
– Mesto održavanja – Pante Srećkovića 2, Beograd

*Prijavu možete obaviti online (forma je u nastavku) ili lično u Studentskoj službi svakog radnog dana od 10-14h, zakljčno sa 9. majem do 12h.

Dokaz o uplati upload-ovati na dnu forme, isključivo kao sliku (.jpg) ili .pdf format!

Naknadu za pohađanje Informativnog kursa u visini od 6.000 dinara uplatiti na:

  • Primalac: Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Odsek za umetnost i dizajn
  • Žiro račun škole: 840-0000002105666-61
  • Šifra plaćanja: 189
  • Poziv na broj: 333-45ime prezime kandidata
PRIJAVA ZA INFO KURS 2024 #2