Deja vuJamais vu

U poslednjoj deceniji svog postojanja VŠLPU je iz korena promenila pristup umetničkom obrazovanju i produkciji. Izložba radova studenata VŠLPU – Deja vu ≠ Jamais vu, ne predstavlja samo presek trenutne produkcije, već kako i sam naziv izložbe nagoveštava – nove i do sada (ne)viđene pravce razvoja kurikuluma VŠLPU. Ukrštajući najsavremenija dostignuća iz oblasti dizajna, audiovizuelnih umetnosti, računarske grafike i multimedija VŠLPU se pozicionira kao kreativni deo IT sektora (ICT) i lider visokoškolskog obrazovanja kadrova za tzv. Kreativne industrije.

Dr um Miodrag Krkobabić, Prof.ss

Virtuelna galerija izložbe: https://vslpu.edu.rs/sr/online-skc-izlozba-2020/