SVE NAJBOLJE OD… KATEDRE ZA UMETNOST – SREĆNA GALERIJA SKC BEOGRAD  6–17. jun 2024.

GODIŠNјA IZLOŽBA NAJBOLjIH STUDENTSKIH RADOVA KATEDRE ZA UMETNOST, BAPUSS

Otvaranje izložbe – četvrtak 6. jun 2024. u 19:00 h

Izložba SVE NAJBOLJE OD… KATEDRE ZA UMETNOST predstavlјa izbor najbolјih radova studenata Katedre za umetnost, Odseka za umetnost i dizajn, BAPUSS u školskoj 2023/2024. godini, koji svojim kvalitetom prevazilaze školske okvire i zaslužuju da budu izlagani u javnom, galerijskom prostoru. Naglasak je na inovativnom i eksperimentalnom pristupu savremenoj produkciji audiovizuelnih sadržaja (crtež, slika, fotografija, digitalna slika, digitalni video i animacija, koncept i karakter dizajn itd).

Ova izložba se organizuje kao deo praktične nastave studenata i održava u javnom prostoru, izvan zaštićenih okvira škole, što predstavlјa i završni čin osamostalјivanja ali i promovisanja novih kolega koji se na taj način uvode na umetničku scenu. Tako se stiče uvid u aktivnosti studenata Katedre za umetnost, prati i podržava njihov rad, ali i podstiču da se bave vannastavnim aktivnostima. Ovakvim projektima povezivanja sa galerijama, institucijama i ostalim značajnim činiocima umetničke scene, kao i uspostavlјanjem partnerskih odnosa sa drugim relevantnim institucijama u zemlјi i inostranstvu Katedra za umetnost, OUD, BAPUSS preuzima na sebe ulogu lidera u umetničkom obrazovanju.

Koncept izložbe, izbor radova, organizacija i postavka izložbe: Dr um Miodrag Krkobabić

Dizajn plakata: Mr Dragan Bošković

SREĆNA GALERIJA Studentskog kulturnog centra Beograd

ponedeljak-petak: 08.00-20.00 / subota: 08.00-15.00

SREĆNA GALERIJA SKC BEOGRAD

Kralja Milana 48, 11000 Beograd

srecnagalerija@skc.rs

http://www.facebook.com/comicsfest

https://www.instagram.com/salon_stripa_skc_belgrade/

https://www.twitter.com/SalonSkc

www.skc.rs