Studijski program grafički dizajn – 1. godina
Studijski program mediji slike – 2. godina

 

Grafičke tehnike – visoka štampa  – prof.mr Vladimir Vlajić
01.02.2019. u 14 časova, grafički atelje

Grafičke tehnike – prof.mr Vladimir Vlajić
01.02.2019. u 11 časova, grafički atelje