JEDINSTVENU (PRELIMINARNU) RANG LISTU možete preuzeti ovde.

Komisija za sprovođenje konkursa primaće pismene prigovore 20.09.2019.god. od 10 do 14 časova  i 21.09.2019.god. od 9 do 10 časova.
Prigovor se podnosi lično u sekretarijatu Škole.

OBJAVLJIVANJE  KONAČNE RANG LISTE 24.09.2019.g. U 13 ČASOVA.