Jedinstvene preliminarne liste kandidata 2018-2019 za:

Grafički dizajn,
Dizajn enterijera i
Mediji slike.

U skladu sa članom 103. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju i na osnovu Stručnog uputstva za sprovođenje upisa u prvu godinu studija u visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač RS izdatog od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja student može biti finansiran iz budžeta samo jedanput na istom stepenu studija.

Kandidati koji su konkurisali za upis na osnovne strukovne studije, a koji su do 2018. godine imali status  studenta  (budžetski / samofinansirajući) na visokoškolskoj ustanovi u RS, obavezuju se da o tome dostave potvrdu visokoškolske ustanove na kojoj su bili upisani.

Rok za dostavljanje potvrde je 10.07.2018.g.

Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2017/2018.g. će prilikom upisa potpisati izjavu kojom potvrđuju da do 2018.g.  nisu imali status (budžetskog/samofinasnirajućeg) studenta.

 

Komisija za sprovođenje konkursa primaće pismene prigovore 05.07.2018.god. od 10 do 14 časova  i 06.07.2018.god. od 9 do 10 časova. Prigovor se podnosi lično u sekretarijatu Škole.

Objavljivanje konačne rang liste biće 12.07.2018.g. u 13 časova (po studijskim programima).