Prijava ispita za junski ispitni rok školske 2017/2018.god. obaviće se u periodu od 14.05. do 18.05.2018.god. od 12,00 do 14,00 časova

Napomena: netačno i nepotpuno popunjene prijave neće ići u ispitni rok.

Junski ispitni rok školske 2017/2018. god. počinje 11. juna, završava se 16. juna 2018. godine po naknadno utvrđenim terminima.