OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM GRAFIČKI DIZAJN

Upis primljenih kandidata vršiće se dana

10. jula 2017. g. u terminu od 10 do 12 časova

Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis po Konkursu za upis u školsku 2017/2018 g. ne upišu u navedenom terminu, škola će umesto njih UPISATI DRUGOG KANDIDATA prema redosledu na Konačnoj rang listi.

PROZIVKA kandidata rangiranih ispod broja odobrenog za upis (na čekanju) vršiće se na dan upisa, dana 10. jula 2017.g. u 13 časova.

Konačnu listu kandidata 2017/2018 za studijski program GRAFIČKI DIZAJN možete preuzeti OVDE.

 

OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM MEDIJI SLIKE

Upis primljenih kandidata vršiće se dana

11. jula 2017. g. u terminu od 10 do 12 časova

Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis po Konkursu za upis u školsku 2017/2018 g. ne upišu u navedenom terminu, škola će umesto njih UPISATI DRUGOG KANDIDATA prema redosledu na Konačnoj rang listi.

PROZIVKA kandidata rangiranih ispod broja odobrenog za upis (na čekanju) vršiće se na dan upisa, dana 11. jula 2017.g. u 13 časova.

Konačnu listu kandidata 2017/2018 za studijski program MEDIJI SLIKE možete preuzeti OVDE.

 

OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN ENTERIJERA

Upis primljenih kandidata vršiće se dana

12. jula 2017. g. u terminu od 10 do 12 časova

Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis po Konkursu za upis u školsku 2017/2018 g. ne upišu u navedenom terminu, škola će umesto njih UPISATI DRUGOG KANDIDATA prema redosledu na Konačnoj rang listi.

PROZIVKA kandidata rangiranih ispod broja odobrenog za upis (na čekanju) vršiće se na dan upisa, dana 12. jula 2017.g. u 13 časova.

Konačnu listu kandidata 2017/2018 za studijski program DIZAJN ENTERIJERA možete preuzeti OVDE.

 

KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS PODNOSE:

– originalna dokumenta,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uverenje o državljanstvu,
– dva obrasca šv-20 – dobijaju se u Školi po uplati na račun škole u iznosu od 200,00 din.
– indeks – dobija se u Školi po uplati na račun škole u iznosu od 700,00 din.
– dve fotografije formata
4,5 x 3,5 cm
– dokaz o uplati školarine za studente koji se sami finansiraju
(u iznosu od 95.000,00 din. odjednom ili prvu ratu u iznosu od 15.000,00 din).
Ostatak iznosa školarine studenti će plaćati po naknadno utvrđenoj odluci.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu stekli pravo na upis se ne vraćaju.

 

Odluku o načinu plaćanja školarine u školskoj 2017/2018 možete preuzeti OVDE.