Konačnu rang listu za studijski program Mediji slike možete preuzeti ovde.