Konačnu rang listu za Grafički dizajn možete preuzeti ovde.

Konačnu rang listu za Dizajn enterijera možete preuzeti ovde.