Konkurs za idejno rešenje dizajna proizvoda od reciklažne plastike

Izazov u 3E dizajnu (3E=Ekologija+Ekonomija+Etika)

Minipogon / 24.12.2018. – 01.03.2019.

Poziv je upućen mladim dizajnerima koji bi želeli da se svojim idejama uključe u razvijanje dostupnih tehnologija obrade reciklažne plastike  koju od 2017. godine razvijamo i unapređujemo u okviru Minipogona, po principima Precious Plastic–a iz Eindhovena (Holandija).

Na raspolaganju imamo tri mašine:

  • Šreder, kojim se usitnjavaju plastični predmeti i proizvodi granulat
  • Kompresor, kojim se uz upotrebu dvodelnih kalupa putem pritiska i toplote dobijaju završni proizvodi i
  • Indžektor-ekstruder uz pomoć koga se plastična masa (granulat) uz termičku obradu ubrizgava u pripremljene kalupe.

Za tri izabrana idejna rešenja biće realizovani kalupi u aluminijumu i izrađena serija proizvoda. Radovi će biti predstavljeni na izložbi u Maloj galeriji primenjenih umetnosti u Uzun Mirkovoj u toku 2019. god. Autorima će slediti serija proizvoda i u slučaju moguće komercijalizacije dogovoreni procenat od prodaje.

Idejno rešenje za proizvod ne bi trebalo da bude veće od 15x15x15cm.

Izrada kalupa u zavisnosti od idejnog rešenja realizovaće se uz upotrebu CNC mlina ili livenjem u aluminijumu. Stoga, idejna rešenja treba da budu pripremljena u digitalnom formatu (.stp ili sl.) ili putem skica i tehničkh crteža, idealno fizički u materijalu sa kojih se direktno može uzimati otisak.

Sam autor/ka ili tim moći će da učestvuju u procesu izrade kalupa i izrade proizvoda i dobiće stručnu i tehničku pomoć u slučaju potrebe za modifikacijama ili adaptacijama svog inicijalnog rešenja.

Jedna prijava može uključivati više od jednog idejnog rešenja, naročito ukoliko se radi o idejnoj celini ili setu proizvoda koji je opravdan samim konceptom.

Primenjujući tri važna principa pri dizajniranju proizvoda – ekološki, ekonomski i etički – idejno rešenje treba da reflektuje društvenu i ekološku odgovornost u smislu da predmet izrađen od reciklažne plastike, uz minimizirane troškove proizvodnje treba da poseduje visoku upotrebnu i/ili simboličku vrednost, što će omogućiti njegov duži vek trajanja (u odnosu na onaj koji je plastičnim proizvodima uobičajeno namenjen).

Potrebno je priložiti:

  1. idejno rešenje (skice, tehnički crtež, 3d model i/ili fizički model, po izboru),
  2. kratki narativni opis ideje, max. jedna stranica do 1.800 karaktera,
  3. kratki biografski podaci autora/ke ili tima.

Konkurs se otvara 24. decembra 2018. i traje do 1. marta 2019. do 24h.

Dokumentaciju slati na email minipogon@gmail.com ili fizičku adresu Minipogon, Birčaninova 32, 11000 Beograd. Sva dodatna pitanja konsultacije uputiti na: minipogon@gmail.com.