Društvo likovnih i primenjenih umetnika Zemuna raspisuje

KONKURS

za samostalne, autorske i grupne izložbe i projekte iz oblasti likovnih i primenjenih umetnosti za izlagačku sezonu 2022. godine
u Umetničkoj galeriji Stara kapetanija, Zemun, Kej oslobođenja 8.

Konkurs je otvoren do 31. decembra 2021. i podeljen je u tri kategorije:

  1. Klijanje – Sa željom da mlada generacija autora “probije led” i postane vidljivija na umetničkoj sceni Beograda, pozivamo studente završnih godina akademija i umetničkih škola, kao i one koji nemaju prethodnog izlagačkog iskustva da prezentuju svoj rad. Poseban acenat je stavljen na grupne izložbe, kako bi se što veći broj ljudi uključio u celokupan proces realizacije. Ove izložbe i projekti biće realizovani uz mentorsku podršku kustoskog tima galerije.
  1. Rastalasavanje – U godinama pandemijskih izolacija, okretanje prirodi i gradskim oazama u potrazi za unutrašnjim mirom postaju nasušna potreba, ali i korak ka otkrivanju zaboravljenih delova sebe. Međutim, mir ne dolazi bez talasanja, koje na početku ne biva udobno. Početno rastalasavanje budi zaboravljena pitanja naših suština i vuče poput velikih voda. Rastalasavanje je konkurs namenjen autorima i kustosima koji ispituju i preispituju sebe, prirodu i društvo; pronalaze kreativna rešenja kako da se iz “ustalasalih” stigne do “mirnih voda”.
  1. IsticaNJE: Isticanje nje, njenih potreba, kapaciteta, ograničenja, njenih borbi, intimnih i svakodnevnih, značajna je okosnica savremenog društva. Konkurs je namenjen svim autorkama i autorima koji kroz svoj kreativan rad, posredno ili neposredno elaboriraju pitanja ženskog položaja ili svog odnos prema njemu.

Konkursna prijava treba da sadrži:
1. podatke o autoru (ime i prezime, adresa, e-mail i kontakt telefon) i profesionalnu umetničku biografiju
2. idejnu koncepciju, opis umetničkog projekta sa kojim se konkuriše
3. 10 fotografija radova planiranih za izložbu
4. podatke o radovima (tehnika, dimenzije, godina nastanka)
5. spisak tehničke opreme potrebne za realizaciju izložbe

Navedenu dokumentaciju (uredno raspoređenu) dostaviti elektronskim putem na e-mail: galerija.s.kapetanija@gmail.com sa naznakom za koju se kategoriju konkuriše. Za više dokumentacije preporučujemo korišćenje we-transfer platforme.

Galerija obezbeđuje:

-prostor za realizaciju izložbe/projekta
-stručnu pomoć pri postavci

-raspoloživu tehničku opremu

-kontakte sa medijima i publikom

Iznos naknade za realizaciju izložbe (11 izlagačkih dana):

-Studenti – 15.000,00 din
-Članovi Društva likovnih i primenjenih umetnika Zemuna – 18.000,00 din.
-Akademski umetnici, članovi ULUS-a i ULUPUDS-a – 20.000,00 din.
-Drugi umetnici i autori – 24.000,00 din.

Izlagačima se preporučuje da za sve troškove realizacije izložbe (produkciju, opremanje, transport radova, putne i troškove boravka, tehničku pomoć, dizajn i realizaciju štampanog materijala) konkurišu kod nadležnih opštinskih, gradskih, republičkih fondova.

O rezultatima konkursa svi prijavljeni biće obavešteni putem mail-a do 15.januara 2022.godine. Izlagačka sezona u Umetničkoj galeriji Stara kapetanija počinje u martu 2022.godine.

NAPOMENE:
* Svi drugi detalji realizacije izložbe biće naknadno definisani.
**Postavka izložbe obavlja se isklučivo u saradnji sa kustosom.
***Po završetku izložbe, umetnik je dužan da prostor vrati u prvobitno stanje.