4 – 24. maj 2022.

Izložba Sve najbolje od… koja se održava u Srećnoj galeriji SKC-a, predstavlja izbor najboljih radova studenata ODSEKA ZA UMETNOST I DIZAJN, BAPUSS u školskoj 2021/2022. godini, koji svojim kvalitetom prevazilaze školske okvire i zaslužuju da budu izlagani u javnom – galerijskom prostoru.

Naglasak je na inovativnom i eksperimentalnom pristupu savremenoj produkciji audiovizuelnih sadržaja (crtež, fotografija, digitalna slika, digitalni video i animacija, koncept i karakter dizajn, audiovizuelne kompozicije, grafički, interfejs i web dizajn, tipografija, plakat, ambalaža, 3D renderi karaktera, scene i prostora, scenografija, aseti i rekviziti za scenu itd).

Konkurs za prijem studentskih radova je otvoren od 4. do 20. maja 2022.

Prijave se predaju na e-mail adresu sve.najbolje@vslpu.edu.rs isključivo u formi PDF do 3MB (SP_Ime_Prezime_Naziv_rada.pdf) i moraju da sadrže:

  • Skraćeni naziv studijskiog programa (DE, GD, MS, AVK, BD) i godinu studija (1, 2, 3),
  • Ime i Prezime studenta,
  • Naziv rada,
  • Kratak opis rada ili projekta (do 50 reči),
  • Do 5 fotografija rada, simulacija u prostoru, installation view ili video link (Vimeo).

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Termin izložbe u Srećnoj galeriji SKC je od 2. do 13. juna 2022. godine.