14. april – 14. maj 2021.

Srećna galerija SKC 2021.

Izložba Sve najbolje od… koja se održava u Srećnoj galeriji SKC-a, predstavlja izbor najboljih radova studenata ODSEKA ZA UMETNOST I DIZAJN, VŠLPUSS/BAPUSS u školskoj 2020/2021 godini, koji svojim kvalitetom prevazilaze školske okvire i zaslužuju da budu izlagani u javnom – galerijskom prostoru.

Naglasak je na inovativnom i eksperimentalnom pristupu savremenoj produkciji audiovizuelnih sadržaja (fotografija, digitalna slika, digitalni video i animacija, koncept i karakter dizajn, audiovizuelne kompozicije, grafički, interfejs i web dizajn, tipografija, plakat, ambalaža, 3D renderi karaktera, scene i prostora, scenografija i rekviziti za scenu itd).

U skladu sa takvim pristupom izboru radova, od ove godine Projekt Art ©entar ODSEKA ZA UMETNOST I DIZAJN ustanovljava Nagradu Rade Kundačina za najinovativniji pristup proširenoj umetničkoj produkciji. Žiri za dodelu nagrade: Nevena Hadži Jovančić, Radomir Levajac, mr Dragan Bošković, dr um Miodrag Krkobabić.

Konkurs za prijem studentskih radova je otvoren od 14. aprila do 14. maja 2021.

Prijave moraju da sadrže:

  • Skraćeni naziv studijskiog programa (DE, GD, MS, AVK, BD) i godinu studija (1, 2, 3),
  • Ime i Prezime studenta,
  • Naziv rada,
  • Kratak opis rada ili projekta (do 50 reči),
  • Do 5 fotografija rada, simulacija u prostoru, installation view ili video link (Vimeo).

Radovi se predaju isključivo u formi PDF do 3MB – SP_Ime_Prezime_Naziv_rada.pdf ili video linka (Vimeo) na e-mail adresu sve.najbolje@vslpu.edu.rs

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Koncept i postavka izložbe: dr um Miodrag Krkobabić – Rukovodilac Projekt Art ©entra.

Termin izložbe u Srećnoj galeriji SKC je od 27. maja 2021. do 12. juna 2021. godine

Dodela nagrada će biti organizovana u toku trajanja izložbe, u skladu sa epidemiološkim merama.