Povodom Svetskog dana grafičkog dizajna, koji se svake godine obeležava 27. aprila, upriličeno je gostovanje na K1 Televiziji u emisiji URANAK1. Obeležavanje ovog dana ima za cilj okupljanje i povezivanje umetnika i dizajnera sa ciljem zajedničkog delovanja i podizanja svesti o značaju dizajna.

O ulozi dizajna u svakodnevnom životu, uslovima za upis i studiranju na Odseku za umetnost i dizajn, savremenim tendencijama u radu dizajnera govorili su Lidija Živković, prof. s.s. na SP Dizajn enterijera i Miloš Ćosović, pred.s.s. na SP Grafički dizajn.