MANJE = VIŠE predstavlja izložbu malog formata, u donjem prostoru galerije ULUS. Pažljivo odabranim izlagačkim elementima i radovima predstavljenim u formi plakata i nultog prototipa, izložba ima za cilj da predstavi proces kako konceptualnog, tako i realizovanog rešenja. Izložba sugeriše mogućnost i upućuje poziv za saradnju proizvodnjačima različitih oblasti, kako iz domena grafičkog dizajna, tako i u polju dizajna enterijera i nameštaja. Takav lanac trebalo bi da zatvori krug od ideje jednog mladog čoveka, strukovno obrazovanog i oblikovanog, sa stvarnim tržištem. Prostor izložbe podeljen je u dve zone, gde u jednoj posmatrači mogu da vide realne prototipove studenata sa osnovnih studija Katedre za dizajn, Odseka za umetnost i dizajn BAPUSS, Studijskih programa Grafički dizajn i Dizajn enterijera, dok su idejni koncepti studenata Master programa Dizajn, Moduli Prostorni dizajn i Brend dizajn, predstavljeni plakatno.
Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija je naslednik Visoke škole likovnih i primenjenih umetnosti sa tradicijom školovanja u poljima umetnosti i dizajna dugom više od 30 godina.

Otvaranje izložbe: nedelja, 13. jun 2023. u 19 časova, donji nivo galerije ULUS, Knez Mihailova 37

Komesar izložbe: Jugoslava Kljakić Donić pred.s.s., Miloš Ćosović pred.s.s.

Autori postavke:

Dizajn enterijera studenti treće godine OSS Dizajn enterijera

Selena Vunjerović, Teodora Mitrašinović

student prve godine MSS Modul Prostorni dizajn

Andjela Tasković

Mentor: Jugoslava Kljakić Donić pred.s.s

Grafički dizajn student treće godine OSS Grafički dizajn

Miloš Ojdanić

Mentor: Miloš Ćosović pred.s.s.