U okviru Erasmus KA 103 projekta o mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu usavršavanja (2020-1-RS01-KA103-065053 i 2021-1-RS01-KA131-000008307) predstavnici BAPUSS-a su boravili u Madridu od 22-28.06.2022. godine, gde su prisustvovali usavršavanju u okviru projekta pod nazivom „Digitalizacija i internacionalizacija u edukaciji“. Obuka koja je sprovedena kao deo pomenutog projekta je pružila mogućnost predstavnicima oba odseka naše Akademije da se upoznaju sa radom organizacije domaćina „ADEFIS JUVENTUD INTERNACIONAL“ i da poboljšaju svoje međunarodno akademsko iskustvo.

Pored obuke na seminarima iz novih trendova u internacionalizaciji i digitalizaciji, predstavnici BAPUSS-a su se upoznali sa organizacijom Međunarodne kancelarije ADEFIS-a, njihovim procedurama i organizacijom aktivnosti. Razmotreno je kreiranje projekata od zajedničkog interesa sa organizacijom domaćinom. Takođe, razmenjena su i iskustva upravljanja visokoškolskom institucijom sa predstavnicima Univerziteta Nebrija iz Madrida, gde se su se i razmatrale mogućnosti saradnje.

Pored ovih, značajna je bila i poseta “Las Rozas Inova center”, gde su predstavnici BAPUSS-a imali priliku da saznaju više o inovativnim tehnološkim projektima razvoja opštine Las Rozas. Tom prilikom predstavnici BAPUSS-a su domaćinima predstavili projekat “Ada Chat bot”, koji predstavlja upotrebu veštačke inteligencije – tumačenja lokalnog jezika u službi pojednostavljivanja administrativnih poslova univerziteta. Iskazano je veliko interesovanje za ovu vrstu projekata i saradnje, s obzirom na činjenicu da se ovakvi sistemi mogu imeplementirati i u ustanovama opština i gradova.

U slobodno vreme, predstavnici BAPUSS-a, imali su priliku za razgledanje i posetu znamenitostima grada Madrida i da se bolje upoznaju sa istorijom i kulturom kako Madrida, tako i Španije.

U mobilnosti su učestvovali: dr Tatjana Marković, prof. s. s., dr Rade Matić, prof. s. s., dr Miloš Pavlović, prof. s.s., dr Bojana Čavić, prof. s. s., prof. s. s., mr Vesna Jokanović, predavač stranog jezika, Ana Kažanegra, predavač stranog jezika, Željko Lončar, predavač i Nedeljko Karakaš, organizator promotivnih aktivnosti BAPUSS-a.

Svi učesnici su dobili sertifikat o sprovedenoj obuci.