Zbog novonastalih okolnosti izazvanih pandemijom COVID 19 virusa međunarodni IPAE program na Univerzitetu Limburg-Leuven u Belgiji se odlaže za narednu školsku godinu.

Studenti Odseka za dizajn i umetnost, koji su planom bili predviđeni da pohađaju program u aprilu i maju 2020, ostaju na IPAE listi za školsku 2020/2021 godinu. Tačan datum realizacije programa će biti naknadno saopšten, tj. kada okolnosti to budu dozvolile.

Kancelarija za međunarodnu saradnju je u stalnoj komunikaciji sa kolegama sa Univerziteta Limburg Luven.