1. Broj studenata državljana Republike Srbije koji se mogu upisati u prvu godinu na studijske programe osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta u školskoj 2020/2021. godini – 30 (trideset).

2. Broj studenata sa invaliditetom – 0 (nula).

3. Broj studenata pripadnika romske nacionalnosti – 0 (nula).

4. Broj studenata državljana RS koji su u školskoj 2019/2020. god. završili srednju školu u inostrantsvu – 0 (nula).