KONAČNE RANG LISTE PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA BIĆE OBJAVLJENE 06.07.2023. U 10 ČASOVA.