Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) propisani su državni praznici koji se praznuju u Republici Srbiji.
Prema članu 1a stav 1. zakona, Dan primirja u Prvom svetskom ratu praznuje se 11. novembra (ponedeljak) i toga dana škola neće raditi.