Obaveštenje o izmeni rasporeda polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku kod prof. dr Branislava Dimitrijevića, na predmetima Teorija savremene kulture i Teorija savremene umetnosti.