Због коришћења колективног годишњег одмора Одсек за уметност и
дизајн – Београдске академије пословних и уметничких струковних
студија неће радити у периоду од 12.07.2021.г. до 27.08.2021.г.
Одсек за уметност и дизајн почиње са радом 30.08.2021.г.

Дана 12.07. и 13.07.2021.г. одсек ће радити у периоду од 10 до 14
часова због потребе преузимања документације студената уписаних у
прву годину школске 2021/2022.г.