PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2021/2022. OBAVIĆE SE OD 20.12. DO 23.12.2021.
PO SLEDEĆOJ DINAMICI:

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

20.12.2021. STUDIJSKI PROGRAM GRAFIČKI DIZAJN
– III GODINA OD 8,30 DO 9,30 h
– II GODINA OD 10,30 DO 11,30 h
– I GODINA OD 12,30 DO 13,30 h

21.12.2021. STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN ENTERIJERA
– I GODINA OD 9,30 DO 10,30 h
– II GODINA OD 11,30 DO 12,30 h
– III GODINA OD 13,00 DO 14,00 h

22.12.2021. STUDIJSKI PROGRAM MEDIJI SLIKE
– I GODINA OD 8,30 DO 9,30 h
– II GODINA OD 13,00 DO 14,00 h
– III GODINA OD 14,00 DO 15,00 h

MASTER STRUKOVNE STUDIJE

23.12.2021. STUDIJSKI PROGRAM AUDIOVIZUELNE KOMPOZICIJE

– II GODINA OD 8,30 DO 9,30 h
– I GODINA OD 13,00 DO 14,00 h

23.12.2021. STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN

MODUL: BREND DIZAJN I MODUL: PROSTORNI DIZAJN

– I GODINA OD 8,30 DO 9,30 h
– II GODINA OD 8,30 DO 9,30 h

NAPOMENA: NETAČNO I NEPRAVILNO POPUNJENE PRIJAVE NEĆE IĆI U ISPITNI ROK

________________________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE ZA SAMOFINASIRAJUĆE STUDENTE

OBAVEZUJU SE STUDENTI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU DA PRE PRIJAVE ISPITA , IZ RAČUNOVODSTVA ŠKOLE, PRIBAVE POTVRDU KOJOM SE DOKAZUJE DA JE IZNOS ŠKOLARINE KOJI JE PO IZJAVI O NAČINU PLAĆANJA ŠKOLARINE DO DANA PRIJAVE IZMIREN, JER U SUPROTNOM ISPIT NEĆE MOĆI DA SE PRIJAVI.

UZ OBRAZAC ZA PRIJAVU ISPITA I POTVRDU IZ RAČUNOVODSTVA O IZMIRENOJ ŠKOLARINI, SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI SU U OBAVEZI DA STUDENTSKOJ SLUŽBI PRI PRIJAVI ISPITA DOSTAVE I DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA PRIJAVU ISPITA PO CENOVNIKU ZA ŠKOLSKU 2021/2022.GOD.

STUDENTSKA SLUŽBA