Приступно предавање за све кандидате учеснике конкурса за избор у звање предавача из поља уметности и заснивање радног односа на одређено време, одржаће се дана 08.11.2022 године са почетком у 13.45, 15.00 и 16.45 часова у просторијама Одсека за уметност и дизајн БАПУСС-а, на адреси Панте Срећковића бр. 2.

Тема приступног предавања:  „Редизајн визуелног идентитета – студија случаја“