OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM AUDIOVIZUELNE KOMPOZICIJE I DIZAJN MODUL: BREND DIZAJN

Upis primljenih kandidata vršiće se:

Dana 13. oktobra 2021. g. u terminu
od 10,00 do 12,00 časova