• STUDENTI KOJIMA JE ODOBRENA STIPENDIJA ILI KREDIT ZA ŠKOLSKU 2021/2022.god., IMAJU OBAVEZU DA, UKOLIKO DO SADA NISU OTVORILI, OTVORE TEKUĆI RAČUN U NAJBLIŽOJ EKSPOZITURI UNIKREDIT BANKE.

ZA OTVARANjE RAČUNA PONETI INDEKS I VAŽEĆU LIČNU KARTU.

• STUDENTI KOJIMA JE PREMA IZVODU IZ PREDLOGA LISTE KANDIDATA ZA ŠKOLSKU 2021/2022.GOD. ODOBREN KREDIT IMAJU OBAVEZU DA
STUDENTSKOJ SLUŽBI DO 18.02.2022.GOD. DOSTAVE:

– IZJAVU ŽIRANTA – Obrazac br.6
– MENICU (urednu, neoštećenu i popunjenu prema uputstvu sa poleđine Obrasca br.6),
– FOTOKOPIJU ILI OČITANU LIČNU KARTU ŽIRANTA