Obavezuju se studenti koji plaćaju školarinu da pre prijave ispita, iz računovodstva škole, pribave potvrdu kojom se dokazuje da je iznos školarine koji je dospeo do dana prijave izmiren, jer u suprotnom ispit neće moći da se prijavi.

Ova potvrda će činiti sastavni deo ispitne prijave.