SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI IMAJU OBAVEZU DA ŠKOLARINU ZA ŠKOLSKU 2019/2020 IZMIRE U POTPUNOSTI DO 01. JUNA 2020.GOD.