RASPORED ČASOVA ZA PETAK, 08.10.2021.g. OSNOVNI ENGLESKI JEZIK I SREDNJI ENGLESKI JEZIK

1. U TERMINU 08.10.2021.g. od 10h u VELIKOJ SALI
SREDNJI ENGLESKI JEZIK

2. U TERMINU 08.10.2021.g. od 13h u VN KABINETU
OSNOVNI ENGLESKI JEZIK