OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI  I i II GODINE DA SE PREDAVANJA IZ PREDMETA ISTORIJA UMETNOSTI 1 I UMETNOST 19. VEKA KOD prof. BRANISLAVA DIMITRIJEVIĆA KOJA SU PO RASPOREDU U PETAK 23.10.2020.g. NEĆE ODRŽATI, A NADOKNADIĆE SE U DOGOVORU SA PREDMETNIM PROFESOROM.