Obaveštenje o lekarskom pregledu za studente koji se useljavaju u studentke domove

Obaveštenje studentima koji nisu obavili sistematski pregled u zakazanom terminu