KANDIDATI DOKUMENTOVANI PRIGOVOR NA PREDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA I KREDITA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU (KOJU MOGU POGLEDATI NA SAJTU UNICREDIT BANKE), DOSTAVLJAJU NA PROPISANOM OBRASCU STUDENTSKOJ SLUŽBI (PREUZETI SA SAJTA BANKE)

NAJKASNIJE DO 17.12.2021.