STUDENTI KOJI SU PONIŠTILI ISPIT U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU IMAJU OBAVEZU DA UZ ISPITNE PRIJAVE DOSTAVE DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA PRIJAVU ISPITA NAKON PONIŠTAVANJA POLOŽENOG ISPITA PO CENOVNIKU USLUGA