Dostavljanje indeksa za rangiranje za upis u narednu godinu 24.09.2018.god. od 12 do 14 časova.

Rangiranje studenata 25.09.2018.god.

Objavljivanje rang liste 26.09.2018.god.

Upis treće godine 27.09.2018.god. od 11,30 do 14 časova

Upis druge godine 28.09.2018.god. od 9,30 do 11,30 časova

Početak nastave zimskog semestra školske 2018/2019.god. 24.09.2018.god.

 

Za upis dostaviti:

  • 2 šv-obrasca (uplata na žiro-račun škole u iznosu od 200,00 dinara)
  • indeks
  • 15.000,00 dinara (uplata na žiro-račun škole ) za samofinansirajuće studente.
  • Za studente koji obnavljaju godinu (uplata na žiro-račun škole) po obračunu espb-a.

 

Obaveštenje za samofinansirajuće studente

Studenti koji duguju deo školarine za školsku 2017/2018.god. imaju obavezu da dugovanja izmire pre upisa naredne školske 2018/2019.god.