mr Martin Erdeš, prof.ss
Studijski program Dizajn enterijera
I godina
– Crtanje i slikanje ambijenta
– Slikanje

Nastava iz nastavnih predmeta Slikanje i Crtanje i slikanje ambijenta, biće održana u obliku blok nastave u utorak 19. maja, sredu 20. maja i u četvrtak 21. maja u terminu od 09 do 15 časova. U periodu od 25-29. maja nastava će se održati po naknadnom dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

mr Vladimir Vlajić, prof.ss
Studijski program Mediji slike
II godina
– Grafika – 26. maj od 9h do 15h

Studijski program Grafički dizajn I
– Grafičke tehnike – duboka štampa – 27. maj od 9h do 15h