Prijava završnog rada obaviće se 08. I 09. Septembra 2016.god. Od 12,00 – 14,00 časova

Pri prijavi dostaviti:

Potpisanu prijavu za završni rad od strane mentora,

Potvrdu o obavljenoj praksi,

Ukoričen rad u tri primerka i indeks.