Nastava na predmetima Medijska produkcija MS  III, Kratke forme pokretne slike DE III i Filmski stilovi AVK održavaće se do kraja semestra u prostorijama škole po važećem rasporedu, kod dr Ivane Kronje, profesora strukovnih studija.